www.autotransport.plTransport towarów niebezpiecznych
Transport drogowy

Transport towarów niebezpiecznych

Praktyczne rozwiązania omówione w trakcie seminarium

13 września 2016 r.   |  AS

W dniach 8-9 XI odbyło się w Łodzi serminarium pod tytułem "ADR w praktyce – dobór opakowań, postępowanie w razie wypadku", zorganizowane przez Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom związanym z transportem i składowaniem towarów niebezpiecznych.


Warning: getimagesize(http://www.pgt.pl/img_ar/) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /_art.php on line 110

Partnerem merytorycznym seminarium była firma Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych, a wśród gości specjalnych znaleźli się m.in. przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przedstawiciel Transportowego Dozoru Technicznego oraz przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego.

W pierwszej części przedstawiciel ministerstwa omówił między innymi aktualny stan prac nad aktami prawnymi w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (m.in. w dniu 20 VII 2016 r. opublikowane zostało zarządzenie ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych), a gość reprezentujący TDT przybliżył jak wygląda realizacja czynności administracyjnych zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych.

W dalszej części poruszone zostały takie tematy jak dobór opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych i zgodność chemiczna opakowań z tworzyw sztucznych, a także dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników wykonujących czynności z towarami niebezpiecznymi (załadunek, rozładunek, pakowanie). Zaprezentowano także prace zespołów eksperckich ONZ oraz zasad współpracy z EASA.

Drugiego dnia przedstawione zostały instrukcje postępowania w razie wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych oraz zagadnienia związane z przygotowywaniem raportów powypadkowych zgodnie z przepisem 1.8.3.6 oraz 1.8.5 ADR.

Na zakończenie seminarium, przy współorganizacji firmy Dachser, odbył się pokaz praktyczny pokazujący sposób postępowania w razie uwolnienia się substancji niebezpiecznych przy rozładunku, załadunku lub innej podobnej czynności.

W ostatnim wydaniu PGT 27-30/2019 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl