www.autotransport.plNIK skontrolował TDT
NIK skontrolował TDT
13 maja 2016 r.   |  MM

Najwyższa Izba Kontroli zbadała działalność centrali Transportowego Dozoru Technicznego oraz wszystkich jego siedmiu oddziałów terenowych. W ocenie urzędników TDT był dobrze przygotowany do wykonywania zadań inspekcyjnych, czyli do badania urządzeń technicznych w czasie ich eksploatacji.

Stwierdzono jednak, że organizacja nie wykorzystywała w pełni posiadanego potencjału. W okresie objętym kontrolą, w latach 2012-2015 (I półrocze), TDT nie monitorował ważności decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń zarejestrowanych w ewidencji, które nie były zgłoszone do badań przez użytkowników.

Dlatego część z nich, pozostających poza dozorem, mogła być nielegalnie użytkowana i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. TDT nie pozyskiwał też dostępu do bieżących informacji o statusie urządzeń znajdujących się w ewidencji. Spośród znajdujących się w niej 262 tys. urządzeń, ponad 37 tys. (14%) nie posiadało ważnych badań technicznych i decyzji zezwalających na eksploatację.« powrót
W ostatnim wydaniu PGT 49-52/2018 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Auto Transport - Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Marconich 3/7, 02-954 Warszawa
Tel.: +48-22-620 92 14
KRS: 45946 , Regon: 010269289 , NIP: 526-00-10-038 , Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus