Reklama     +48 22 620 92 04 
www.autotransport.plLikwidacja „wąskich gardeł” w sieci TEN-T
Transport drogowy

Likwidacja „wąskich gardeł” w sieci TEN-T

Wspólna inicjatywa Polski i krajów Grupy Wyszehradzkiej

25 października 2016 r.   |  Mikołaj Marszycki

W Warszawie, 19 X, odbyła się konferencja „Korytarze sieci bazowej TEN-T”, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Podczas spotkania podpisano list intencyjny w sprawie realizacji odcinków transgranicznych korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Podczas spotkania podpisano list intencyjny w sprawie realizacji odcinków transgranicznych korytarza Bałtyk-Adriatyk   |   Fot. MiB

Sieci TEN-T to połączenia drogowe i kolejowe pomiędzy państwami, to drogi życia, które służą rozwojowi całej Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do utworzenia spójnej i zintegrowanej europejskiej sieci transportowej, odpowiadającej wyzwaniom XXI w. – podkreślił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Oprócz Adamczyka dokument podpisali: minister transportu Czech Dan Ťok, minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej Árpád Érsek, a także Kurt Bodewig - koordynator europejski Korytarza Bałtyk–Adriatyk. W spotkaniu udział wziął także minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Celem deklaracji jest podkreślenie znaczenia realizacji kluczowych odcinków transgranicznych w korytarzu Bałtyk–Adriatyk tak, aby były one zrealizowane zgodnie ze standardami przewidzianymi dla sieci TEN-T oraz w odpowiednich, określonych dla nich, terminach. Do nich Adamczyk dołączył jeszcze drogę Via Carpatia.

Polski rząd realizuje zobowiązania wybudowania odcinków dróg znajdujących się w sieci bazowej TEN-T do 2030 r. Naszym celem jest konsekwentna realizacja tego zadania. Czynimy także wszystko, aby cały przebieg międzynarodowej drogi Via Carpatia został włączony do sieci bazowej, co ułatwi koordynację jej realizacji – powiedział minister.

Przyznał także, że brakuje nadal zrealizowanych odcinków trasy S3, bardzo ważnej dla portów Szczecin-Świnoujście. To w końcu korytarz komunikacyjny, który łączy je z południem Europy. Mamy nadzieję najpóźniej w 2022 r. oddać do użytkowania drogę ekspresową S3 na całym przebiegu przez Polskę - poinformował.

Współpraca polsko-słowacka. W ramach konferencji Adamczyk rozmawiał także z ministrem Érsekiem ze Słowacji o wspólnym współdziałaniu przy realizacji strategicznych projektów transportowych z naciskiem na szlak Via Carpatia. Ministrowie omówili również problem ograniczeń w tonażu dróg na przejściach polsko-słowackich, co jest poważną przeszkodą w prowadzeniu działalności biznesowej przez przewoźników drogowych.

Konieczne jest zapewnienie komplementarności prowadzonych po obu stronach granicy prac inwestycyjnych, by w naszym regionie powstawał spójny system transportowy – powiedział biorący także udział w spotkaniu wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Poruszono także temat współpracy w zakresie transportu kolejowego na pograniczu polsko-słowackim.

Drogi śródlądowe. Istotną rangę śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju sieci TEN-T podkreślał minister Gróbarczyk: Bez nich nie można zrealizować koncepcji Komisji Europejskiej która zakłada, że cześć przewozów musi być realizowana transportem rzecznym. W kontekście tym minister zaznaczył zwłaszcza dużą rolę drogi wodnej E30.

Gróbarczyk zdradził również, że bliskie finału jest ratyfikowanie konwencji AGN, która pozwoli Polsce przystąpić do Europejskiej Sieci Dróg Wodnych. Ta konwencja pozwoli nam włączyć się w sieć dróg śródlądowych UE. Jesteśmy na ostatnim etapie jej ratyfikacji i mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca domkniemy tę sprawę.

W ostatnim wydaniu PGT 06-09/2020 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl