www.autotransport.plKE pozywa i ostrzega Polskę
KE pozywa i ostrzega Polskę
29 lutego 2016 r.   |  MM

Polskie prawo nie gwarantuje prowadzenia dochodzenia w sprawie poważnych wypadków i incydentów kolejowych przez niezależny organ dochodzeniowy, a Polska nie zapewnia też niezależności organu bezpieczeństwa – podała w ubiegłym tygodniu w komunikacie Komisja Europejska i pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za nie dokonanie pełnej transpozycji i wdrożenia dyrektywy w tej sprawie na szczeblu krajowym.

Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa kolei UE poprzez m.in. ujednolicanie regulacji w państwach członkowskich, określenie wspólnych zasad dla zarządzania i nadzoru bezpieczeństwa kolei. Wprowadza ona także wymóg ustanowienia w każdym państwie członkowskim krajowego organu bezpieczeństwa oraz organu dochodzeniowego badającego wypadki i incydenty. Termin transpozycji dyrektywy upłynął w kwietniu 2006 r. KE w lutym ubiegłego roku zwróciła się do Polski o jej wprowadzenie wydając tzw. uzasadnioną opinię w tej sprawie. W tym czasie Polska wciąż nie podjęła niezbędnych kroków legislacyjnych w celu wypełnienia swoich zobowiązań – wskazano w komunikacie.

Komisja ostrzegła także Polskę w związku z pobieraniem przez nasz kraj opłat za specjalne zezwolenia od drogowych przewoźników towarowych. Wezwała do przestrzegania zobowiązań wynikających z dyrektywy z 1996 r., która ustanawia m.in. zasady dotyczące maksymalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów ciężarowych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zgodnie z tymi przepisami pojazdy ciężarowe do 40 t wagi całkowitej i maksymalnie 11,5 t nacisku na oś napędową powinny mieć możliwość swobodnego przemieszczania się po sieci dróg w państwach członkowskich. Tymczasem Polska zobowiązuje kierowców tych pojazdów do płacenia za specjalne zezwolenie na około 97% swojej sieci. Polska ma teraz dwa miesiące na powiadomienie komisji o środkach zastosowanych w celu wykonania dyrektywy. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.« powrót
W ostatnim wydaniu PGT 49-52/2018 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Auto Transport - Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Marconich 3/7, 02-954 Warszawa
Tel.: +48-22-620 92 14
KRS: 45946 , Regon: 010269289 , NIP: 526-00-10-038 , Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus