www.autotransport.plIVECO wspiera inaugurację zakładu produkcji metanu we Francji
IVECO wspiera inaugurację zakładu produkcji metanu we Francji
30 czerwca 2018 r.   |  AS

Pot au Pin Energie, Air Liquide i Carrefour dokonały uroczystego otwarcia nowego zakładu produkcji biometanu oraz stacji tankowania biometanu w Cestas, we francuskim regionie Nowa Akwitania. W ramach tego projektu trzy przedsiębiorstwa pracują wspólnie nad podejściem do transformacji energetycznej z perspektywy gospodarki o obiegu zamkniętym, po raz pierwszy we Francji lokując cały łańcuch wartości biogazu w jednym miejscu.


/ Fot. IVECO

IVECO, pionier w dziedzinie pojazdów zasilanych gazem ziemnym i promotor tej technologii jako dojrzałej, zrównoważonej alternatywy dla oleju napędowego, wsparł imprezę wystawą prezentującą szeroką gamę pojazdów IVECO i IVECO BUS serii Natural Power zasilanej biometanem. Firma zapewniła też uczestnikom imprezy transport autokarami IVECO BUS zasilanymi gazem ziemnym. Ponadto Clement Chandon, Dyrektor ds. rozwoju technologii gazowej w IVECO na region EMEA, przedstawił wizję IVECO dotyczącą zrównoważonego transportu oraz kluczową rolę gazu ziemnego i biometanu w transformacji branży transportowej.

Pierre Lahutte, prezes marki Iveco: W IVECO wierzymy, że gospodarka o obiegu zamkniętym, oparta na biometanie, może stanowić skuteczną odpowiedź na potrzebę natychmiastowych działań w zakresie zapobiegania zmianom klimatu oraz poprawy jakości powietrza w miastach, a nasza kompleksowa gama pojazdów Natural Power zasilanych biometanem może odegrać kluczową rolę w tym korzystnym cyklu. Projekty takie jak ten zainaugurowany dzisiaj sprawiają, że gospodarka o obiegu zamkniętym staje się rzeczywistością i dowodem na to, że jest to realne i skuteczne rozwiązanie dla największych wyzwań środowiskowych, przed którymi stoimy. Rozwiązanie oparte na biometanie może przyczynić się do stworzenia miejsc pracy i zmniejszenia emisji CO2, a także zapewnić zrównoważoną przemianę transportu drogowego przy jednoczesnym zwiększeniu niezależności energetycznej Francji i Europy.

Cykl projektu rozpoczyna się na polach Pot au Pin Energie, przedsiębiorstwa założonego przez wiodącego producenta marchwi i porów, Planète Végétal. Przedsiębiorstwo to miało z założenia wytwarzać w Cestas na potrzeby biokomory fermentacyjnej biometan pochodzący z upraw pośrednich na polach dostępnych od jesieni do początku wiosny. Po oczyszczeniu biometan jest wprowadzany do sieci dystrybucji gazu GRDF, skąd trafia do stacji CNG w całym kraju, w tym – do nowej stacji Cestas. Pojazdy zasilane gazem ziemnym, w tym samochody dostawcze sieci supermarketów Carrefour, tankują biometan i wykorzystują go do przewozu towarów.

Pojazdy zasilane gazem ziemnym stanowią kluczowy element korzystnego cyklu, zaś IVECO jest liderem branży, posiadając ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu, produkcji i wspieraniu tego rodzaju pojazdów. Obecnie jest to jedyny producent posiadający kompleksową ofertę: począwszy od lekkich pojazdów użytkowych (Daily Blue Power Hi-Matic Natural Power), przez transport ciężarowy (Eurocargo NP i Stralis NP), a skończywszy na przewozie osób (autobusy Daily Minibus NP, Urbanway oraz Crealis i mający swą niedawną premierę autokar Crossway LE NP).

Zaangażowanie IVECO w zrównoważone rozwiązania podzielają New Holland Agriculture oraz FPT Industrial – kolejne marki CNH Industrial reprezentowane na wystawie przez: ciągnik siodłowy New Holland zasilany metanem (też element zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym) oraz najnowszej generacji silnik spalinowy Cursor 13 firmy FPT Industrial.

[ info IVECO ]


Fot. IVECO


« powrót
W ostatnim wydaniu PGT 49-52/2018 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Auto Transport - Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Marconich 3/7, 02-954 Warszawa
Tel.: +48-22-620 92 14
KRS: 45946 , Regon: 010269289 , NIP: 526-00-10-038 , Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus