Reklama     +48 22 620 92 04 
www.autotransport.pl7 lat rozwoju transportu
Transport drogowy

7 lat rozwoju transportu

z Programem Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013

2 grudnia 2015 r.   |  AS

Wkraczając w nowy okres programowania UE, nie zapominamy o kończącym się Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, programie inwestycyjnym o najwyższym budżecie w historii Unii Europejskiej, w ramach którego zostały zrealizowane projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. O skali tego przedsięwzięcia świadczy kwota ponad 28 mld euro, które zaangażowano w jego realizację.


Warning: getimagesize(http://www.pgt.pl/img_ar/) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /_art.php on line 110

W ramach całego POIiŚ powstały duże inwestycje infrastrukturalne związane z ochroną środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Inwestycje transportowe sfinansowano w ramach priorytetów transportowych POIiŚ: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (Trans-European Network for Transport), Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, na które w budżecie unijnym zaplanowano 19,6 mld euro.

Do połowy listopada 2015 roku w sumie podpisano 383 umowy o dofinansowanie inwestycji wartych ponad 145,4 mld zł. Suma wsparcia z UE dla tych projektów sięgnęła ponad 86,6 mld zł.

W tej publikacji pokazujemy Państwu jedynie wybrane projekty infrastrukturalne, tak by na ich przykładzie zademonstrować skalę realizowanych przedsięwzięć oraz efekty oddziaływania. W części pierwszej, skupiamy się na inwestycjach w transport intermodalny, kolejowy, miejski oraz ITS (Inteligentne Systemy Transportowe), w części drugiej na inwestycjach w infrastrukturę drogową, transport lotniczy, morski i śródlądowy oraz w bezpieczeństwo w transporcie,  Podsumowujemy to, co wydarzyło się w ostatnich latach w ramach tych sektorów transportu oraz korzyści z nich płynące dla polskiej gospodarki, jak i lokalnych społeczności. Warto przy tym pamiętać, że każdy projekt niezależnie, czy był wpisany na listę projektów indywidualnych POIiŚ, czy też został wyłoniony w drodze konkursu, to przedsięwzięcie złożone i wymagające ogromnej pracy, i wspólny sukces zarówno po stronie beneficjentów jak i wszystkich osób pracujących w instytucjach zaangażowanych w proces wydatkowania unijnych środków na projekty sektora transportowego tj. od przygotowania dokumentacji poprzedzającej złożenie wniosku, aż do jego ostatecznego rozliczenia.

Ściągnij część pierwszą publikacji: "7 lat rozwoju transportu, z Programem Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013" (format .pdf)

Ściągnij część drugą publikacji: "7 lat rozwoju transportu, z Programem Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013" (format .pdf)

W ostatnim wydaniu PGT 06-09/2020 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl